SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

Home / Usługi i rozwiązania / Szkolenia zamknięte

Wszystkie szkolenia organizowane przez zespół Dworaczyński Consulting są indywidualnie dopasowane do aktualnych potrzeb potencjalnych klientów. Naszym celem jest wsparcie Twojego działu / zespołu sprzedaży w codziennych wyzwaniach i skupienie się na obszarach, których modyfikacja realnie wpłynie na poprawę stosowanych wskaźników / mierników sprzedaży oraz końcowych wyników zgodnie z aktualną strategią firmy.

Korzyści szkoleń zamkniętych:
Jest to najbardziej efektywna forma wsparcia dla Twoich pracowników, ze względu na indywidualne dopasowanie tematyki do aktualnych potrzeb i wyzwań Twojego działu sprzedaży
Indywidualnie dopasowany termin, lokalizacja i czas trwania szkolenia oraz liczebność grupy
Zakres merytoryczny i prezentowane narzędzia ustalane indywidualnie i dopasowane do branży klienta
Integracja zespołowa pracowników firmy

W jaki sposób działamy?

Bazując na naszym doświadczeniu opracowaliśmy kilkuetapowy system kwalifikacji potrzeb naszych potencjalnych klientów:

Etap 1
Przeprowadzenie wywiadu przez telefon z przedstawicielem firmy, najczęściej z kierownikiem wyższego szczebla lub menedżerem sprzedaży. Wstępna diagnoza potrzeb szkoleniowych oraz poznanie strategii działania działu sprzedaży firmy a także postawionych przed nim celów i założeń.

Etap 3
Kolejny etap to indywidualne spotkanie przedstawiciela firmy z naszym ekspertem mające na celu identyfikację obszarów w procesie sprzedaży, których ulepszenie pozwoli na zwiększenie efektywności działu sprzedaży. Podczas spotkania zostaje również ustalony wstępny plan współpracy zaakceptowany przez obie strony.

Etap 2
Uzyskanie od klienta odpowiedzi drogą mailową na kilka pytań, które pozwalają doprecyzować aktualny poziom wiedzy i doświadczenia potencjalnych uczestników szkolenia oraz celów jakie firma chce osiągnąć po szkoleniu, a także jakimi miernikami będą mierzone efekty.

Etap 4
Przedstawienie rozwiązania indywidualnie dopasowanego do aktualnych potrzeb i wyzwań klienta. Podjęcie decyzji o podpisaniu kontraktu.

Dane kontaktowe

Budynek Delta House
ul. Sycowska 44, 51-319 Wrocław

biuro@dworaczynski.pl

Lech Dworaczyński

+48 71 320 72 09

lech@dworaczynski.pl

MASZ PYTANIA?

Wyślij wiadomość


[recaptcha]