KOMPETENCJE ZAWODOWE MENEDŻERA SPRZEDAŻY, DYREKTORA HANDLOWEGO

MIEJSCE

Wrocław
KOSZT SZKOLENIA

1 690 PLN netto

KORZYŚCI

– Zwiększenie skuteczności pracy menedżera sprzedaży / dyrektora handlowego,
– Przeanalizowanie najważniejszych obszarów odpowiedzialności menedżera,
– Przećwiczenie sprawdzonych narzędzi stosowanych w zarządzaniu,
– Przejście w stan zmiany zgodny z wymogami obecnego rynku.

DLA KOGO SZKOLENIE

Menedżerowie odpowiedzialni za całokształt pracy zespołu, dyrektorzy handlowi.

PROGRAM SZKOLENIA

I dzień:

1. Elementy składowe pracy menedżera sprzedaży / dyrektora handlowego

Jak efektywnie wprowadzać plany rozwojowe u swoich kluczowych pracowników?

2. Elementy analizy w pracy menedżera sprzedaży / dyrektora handlowego

Jak zabezpieczyć ciągłość w osiąganiu dobrych wyników?

Warsztat: Planowanie wynikowe działań, a planowanie aktywnościowe. Rozliczanie własnej działalności.

3. Funkcje kontrolne

Jak wprowadzić kulturę „twórczej kontroli” stanowiącej fundament nieustannego wzrostu?

4. Efektywne przywództwo menedżerskie

Co pomaga budować zespoły składające się z niezależnych, samodzielnych ludzi, biorących odpowiedzialność za własne życie?

Warsztat: Model wspierającego Menedżera sprzedaży / Dyrektora handlowego. Wybór właściwych aktywności.

5. „Wąskie gardła” w zarządzaniu strukturą sprzedaży

Jak prowadzić identyfikację „wąskiego gardła” w zespole, jakie wprowadzić rozwiązania?

 

II dzień:

1. Motywacja w wykonaniu menedżera sprzedaży / dyrektora handlowego

Jakie wyzwania obecnego poziomu rozwoju rynku wpływają na oczekiwania motywacyjne podwładnych?

2. Rozwój kadry menedżerskiej

Jak budować systemowo trwałe zastępy efektywnych liderów zarządzających?

3. Wdrożenie firmowych systemów pracy

Jak zadbać o zdrowy system realizacji celów organizacji?

Warsztat: Ocena menedżera struktury vs ocena dyrektora handlowego.

4. Zarządzanie zmianą w strukturze

Jak dostosować działania podległego zespołu do strategii procesu zmian?

5. Miejsce klientów w pracy menedżera sprzedaży / dyrektora handlowego

Jak stworzyć kulturę dbałości o tych, co nam płacą?

6. Współpraca z własnym szefem

Jak pomóc swojemu szefowi osiągać wyznaczone cele?

FORMA SZKOLENIA

2-dniowe warsztaty

TRENER

Lech Dworaczyński – jeden z najbardziej doświadczonych ekspertów w Polsce z dziedziny zarządzania sprzedażą. Specjalizuje się w układaniu i wdrażaniu strategii w zespołach sprzedażowych, podnoszeniem efektywności całych sieci sprzedażowych jak i pojedynczych handlowców. Nadal czynny zawodowo menedżer sprzedaży, odpowiadający za wyniki sprzedażowe organizacji, jak i kariery zawodowe podwładnych handlowców. Swoje poglądy, przemyślenia w obszarze procesów sprzedażowych i szeroko pojętej obsłudze klienta od kilku lat umieszcza na na portalu www.menedzersprzedazy.pl oraz na blogu www.dworaczynski.pl

MASZ PYTANIA?

Wyślij wiadomość