AUDYT PROCESÓW SPRZEDAŻOWYCH

Home / Audyt procesów sprzedażowych

Audyt procesu sprzedaży

koncentruje się na analizie oraz ocenie bieżącego stanu procesu sprzedaży i zbadaniu jego zgodności z celami organizacji z uwzględnieniem wszystkich jego faz oraz sprawdzeniu wydajności poszczególnych pracowników działu sprzedaży, a także działów wspierających. Zadaniem audytu jest identyfikacja obszarów, których ulepszenie pozwoli na zwiększenie sprzedaży.

Profesjonalny audyt sprzedaży zapewni Tobie:

Opinię eksperta na temat aktualnego procesu sprzedaży oraz identyfikację „wąskich gardeł” ograniczających jego efektywność

Sprawdzanie czy proces sprzedaży obejmuje właściwą segmentację obecnych i potencjalnych klientów, co jest niezbędnym elementem należytej ich obsługi.

Ocena niezbędnych narzędzi pracy w tym systemu CRM pod kątem spójności z potrzebami pracowników

Po audycie otrzymasz posumowanie obecnego stanu poszczególnych etapów procesu, zawierające jasne rekomendacje dotyczące eliminacji „wąskich gardeł” całego procesu

Jakie są kluczowe elementy, które możesz poprawić dzięki audytowi?

– Skuteczna rekrutacja pracowników do działu sprzedaży, oparta na zasadzie: „Człowieka szukaj do zadania a nie na stanowisko”

– Właściwa segmentacja klientów i zaplanowanie indywidulanego modelu kontaktu z każdym z nich

– Usprawnienie nieefektywnych odcinków procesu sprzedaży

– Wdrożenie skutecznego modelu planowania czasu pracy i raportowania

Najczęściej popełniane błędy wykryte podczas audytu sprzedaży to:

– brak opisanego procesu sprzedaży i poszczególnych jego elementów

– brak przestrzegania ustalonej ścieżki sprzedażowej

– niewłaściwa segmentacja klientów lub jej brak

– brak odpowiedniej wiedzy i umiejętności sprzedawców

– brak właściwego podziału pracy w zespole sprzedaży

– nieefektywny system CRM

– brak odpowiedniego wsparcia sprzedawców ze strony menedżera zespołu lub działu wsparcia sprzedaży

Jeżeli po otrzymaniu od nas posumowania aktualnego stanu procesu sprzedaży, podejmiesz decyzję o wdrażaniu zaproponowanych zmian, możesz liczyć na nasze wsparcie w tym procesie w ramach usługi doradczej.

Dane kontaktowe

Budynek Delta House
ul. Sycowska 44, 51-319 Wrocław

biuro@dworaczynski.pl

Lech Dworaczyński

+48 71 320 72 09

lech@dworaczynski.pl

MASZ PYTANIA?

Wyślij wiadomość


[recaptcha]